Straling Neutraliseren

Gepubliceerd mrt. 28, 22
6 min read

Mobiele Telefoon En Gezondheid

Hoeveel straling geeft een mobiele telefoon?

Elke mobiele telefoon zendt ongemerkt straling uit op verschillende frequenties. De sterkte van deze straling is echter door Europa aan banden gelegd en moet wettelijk onder de 2 Watt per kilogram lichaamsgewicht blijven.

Is gsm in broekzak gevaarlijk?

rofessor Devra Davis waarschuwt voor de gevaren van het toestel in je zak of beha te zetten. Ze heeft namelijk jarenlang de effecten van stralingen door gsm's bestudeerd. Zo kunnen de stralingen onder andere het DNA en de mannelijke vruchtbaarheid beschadigen.

Welke mobiele telefoon heeft de minste straling?

Van alle telefoons zijn de smartphones van Samsung te herkennen aan hun lage stralingsniveau in verhouding tot andere merken. Tevens zijn de Samsung Galaxy Note 8 en ZTE Axon Elite zijn naar voren gekomen als de telefoons met het laagste stralingsniveau.

Is een mobiel slecht voor je gezondheid?

De World Health Organization heeft aangegeven dat de straling van elektronische apparaten, dus niet alleen straling van je mobiele telefoon, slecht zijn voor het menselijk lichaam en de kans op kanker kunnen vergroten.

Hoe telefoon in broekzak?

"Kijk maar eens in de gebruiksaanwijzingen van je iPhone, daarin staat letterlijk het advies dat je dit beter niet doet. Een studie heeft namelijk aan het licht gebracht dat dit de botdichtheid in het bekken kan aantasten. Daarom kan het verstandig zijn je smartphone in een handtas en niet je broekzak te bewaren."

Welke soort straling gebruikt een smartphone?

Draadloze communicatie is mogelijk door het transport van informatie via radiofrequente elektromagnetische velden. Voor de mobiele telefoons is momenteel een frequentiegebied van 300kHz tot 3GHz in gebruik. De mobiele telefoon wordt ook steeds meer gebruikt voor allerlei toepassingen.

Wat is Sat waarde telefoon?

De stralingswaarde van je gsm-toestel wordt ook wel SAT-waarde (of SAR in het Engels, staat voor 'specific absorption rate') genoemd. Dit geeft aan hoeveel elektromagnetische energie er in het lichaam opgenomen wordt bij gebruik van het mobiele toestel.

Waarom is apparaten uitschakelen beter voor je gezondheid?

Verschillende recente studies tonen aan dat het licht dat de apparaten afgeven, het bioritme verstoort waardoor minder slaaphormonen (melatonine) worden aangemaakt, die maken dat men slaperig wordt, en meer cortisol dat u wakker houdt. Daardoor raken we later in slaap en slapen we ook minder diep.

Waarom het slecht is om op je telefoon te zitten voor het slapen gaan?

De led-technologie, die in huidige schermen van computers, laptops, tablets en smartphones zit, zendt meer blauw licht uit dan oudere beeldschermen. Dat dit blauwe licht invloed heeft op de biologische klok en zo de slaap kan verstoren, was al bekend.

Welke smartphone past in broekzak?

Wil je graag dat het toestel gemakkelijk in je broekzak past? Kies dan een kleine mobiele telefoon. Omdat telefoons tegenwoordig gemiddeld steeds groter worden, zijn de kleinste smartphones vaak oudere modellen. Vanwege de oudere specificaties zijn deze toestellen minder geschikt voor zware taken zoals gamen.

De energie van een foton is recht evenredig met de frequentie van de straling, het aantal trillingen per seconde. De elektronvolt (e, V) is in de fysica een veel gebruikte maat voor energie - Bescherming tegen 5g. Een fotonenergie van 2 e, V komt overeen met een frequentie van bijna een half miljard MHz.

Daar kun je geen atomen mee ioniseren. Zo moet een foton een minimale energie van 13,6 e, V hebben om waterstof te ioniseren. Dat komt overeen met de frequentie van ultraviolet licht (uv-C). Kalium heeft atomen die heel makkelijk ioniseren. Toch is daarvoor nog 4,34 e, V (uv-A-straling) nodig. Voorbeelden van ioniserende elektromagnetische straling zijn: ultraviolet, röntgen- en gammastraling.

Beperk De Straling Van Je Gsm

Niet-ioniserende straling komt in vele herkenbare vormen voor, zoals warmte, zichtbaar licht, microgolven of radiogolven. Deze straling heeft onvoldoende energie om elektronen uit atomen los te schieten en moleculen te verbrijzelen, hoe hoog de gegeven dosis ook is. De niet-ioniserende straling kan moleculen wel laten trillen en roteren. In sommige materialen (geleiders) zitten elektronen die kunnen worden bewogen onder invloed van zulke straling, zelfs door radiogolven.

Elektromagnetische golven wekken een wisselstroom in de gsm-antenne op die, na versterking, voor de ontvangst van een signaal zorgt. Het verzenden werkt precies omgekeerd. Bij antennes die specifiek voor een bepaald frequentiegebied zijn bedoeld, bestaat er een vaste relatie tussen de lengte van de antenne en het frequentiegebied. Dit heeft te maken met de resonantie met een golfveld.

Anti-straling Shield Emf-beschermingstechnologie

Het voortdurende gewemel van atomen en moleculen ten gevolge van de warmtebeweging wekt ook straling op, namelijk warmtestraling. Luchtmoleculen hebben ten gevolge van die chaotische warmtebeweging snelheden van omtrent de geluidssnelheid, en bij hun botsingen wordt wat straling geproduceerd. Normaal is deze straling in evenwicht met de bewegende moleculen zelf: er wordt evenveel geproduceerd als geabsorbeerd.

Deze warmtestraling is tamelijk intens: een vierkante decimeter huid van 37 graden produceert 5 watt aan straling, en ontvangt ongeveer 4 watt aan straling van een omgeving op huiskamertemperatuur. We kunnen dit vergelijken met het maximale vermogen van een mobieltje. Dat bedraagt 0,25 watt. Een gsm-basisstation zendt uit met ongeveer het vermogen van een gloeilamp.

Bescherming Tegen Electromagnetische Straling

Er is wel geopperd dat celmembranen of lichaamsweefsel als lens zouden kunnen werken. De fotonen van de gebundelde stralingen zouden zo meerdere malen een elektron kunnen raken en daarmee voldoende energie opwekken om een atoom te ioniseren. Echter, zelfs in laboratoriumomstandigheden met krachtige, uiterst nauwkeurig gerichte lasers bleek dit zo buitengewoon moeilijk te realiseren, dat gesteld mag worden dat eventuele schadelijke invloed van gsm-straling niet op deze manier tot stand kan komen - straling gezondheid.

In principe kunnen de effecten van straling natuurlijk geconcentreerd optreden. Hoewel atomen kleiner zijn dan een halve nanometer, kunnen ze toch straling absorberen en uitzenden met een golflengte van honderden nanometers (licht). Maar ze kunnen dat door het verschijnsel van resonantie, wat wil zeggen dat de energie die ze opnemen uiterst nauwkeurig past bij de frequentie van de golf waaruit ze die energie opnemen (Hoe kunnen we ons beschermen tegen elektromagnetische).

Bescherming Tegen 5g

Er zijn al twee meta-analyses verschenen waarin de meest betrouwbare onderzoeksresultaten op een rijtje worden gezet (7, 8). In deze studies werden vrijwilligers al of niet gedurende korte of langere tijd aan gsm-velden blootgesteld. Een deel van hen beschouwde zichzelf als overgevoelig (straling telefoon). Bij sommige experimenten moesten de deelnemers raden of de zender aan of uit stond.

Er werd een breed scala aan symptomen gerapporteerd, maar die traden in dezelfde mate op zonder gsm-veld. Wanneer overgevoelige deelnemers al van tevoren hoorden dat de stralingsbron aanstond, rapporteerden ze vrijwel meteen diverse klachten (een nocebo-effect) (Straling en kanker). Maar er zijn nog geen mensen gevonden die betrouwbaar kunnen voelen of er een zender in de buurt is.

Onnatuurlijke Elektromagnetische Straling

Desondanks vond hij geen verband tussen bepaalde klachten en het gebruik van een mobiele telefoon. Hij had daar een goede verklaring voor: de Iraanse media hadden geen belangstelling voor de mogelijke gevaren van mobiele telefonie, zodat weinigen ervan op de hoogte waren. Is elektromagnetische straling schadelijk voor gezondheid. (5) We mogen aannemen dat elektromagnetische hypersensitiviteit een psychosomatische aandoening is.

De behandelwijze zou zich echter moeten richten op goede voorlichting en reflectietherapie, waarbij de patiënt zelf ontdekt dat hij niet merkt of een gsm-bron aan- of uitstaat. Dat is heilzamer dan griezelverhalen, dure onzinapparatuur of meters die laten zien wat geen mens kan voelen. Warme golven Hoewel het volgens de kwantummechanica niet mogelijk is, hebben onderzoekers toch gekeken of gsm-straling ioniserend kan werken in biologisch weefsel (Telefoons en zendmasten en gezondheid).

Straling Meten

Wat Je Kunt Doen Tegen Straling In Huis - emfhealthcard.com/nl/Harmonic Quantum Resonsance Technology - EMF health kaart

Veel experimenten zijn gedaan in gekweekte cellen, waardoor alle condities konden worden gecontroleerd. Een groot aantal studies kan geen stralingseffecten aantonen. Er zijn echter ook een aantal goede onderzoeken die wel effecten laten zien, variërend van een toename in vrije radicalen, een stijging van het aantal breuken in een van de DNA-ketens, tot zelfs dubbelstrengs DNA-breuken.

beschrijven hoe oplopende doses gsm-straling (1 tot 4 watt per kilogram) evenredige oplopende toenames van radicalen en DNA-schade in gekweekte ooglenscellen veroorzaken. Ze maten de warmtestijging die hiermee gepaard gaat tot op de duizendste graad nauwkeurig (0,027 tot 0,108 graad) (De gevaren van straling electrosmog). Biologische effecten bij dergelijk minieme temperatuurstijgingen lijken onwaarschijnlijk. Yao en collega’s hebben het er dan ook niet meer over, maar toch is het frappant dat de kwantummechanica wel precies de temperatuurstijging kan verklaren, en tegelijk categorisch uitsluit dat een hogere dosis leidt tot meer ionisatie.

Mobiele Telefoon En Gezondheid

Gezondheid In Eigen Hand: Bescherm Je Tegen Straling!  Hoe Kan Ik Mezelf Beschermen Tegen Emf Straling? - emfhealthcard.com/nl/

Daardoor komen ze in een toestand waarin ze wat verder van de atoomkern verwijderd zijn. We spreken, naar analogie van satellieten, over een hogere baan. Normaal valt het elektron vrijwel direct terug in een lagere baan, waarbij een nieuw foton wordt uitgezonden. Fluorescentie is een bekend voorbeeld van een dergelijke reactie.

Fotosynthese en fotochemie zijn heel specifieke processen voor een beperkt spectrum van de straling en met een groot voordeel voor een organisme - Werken in de nabijheid van radiostraling van antennes. Bescherming tegen 5g. Fysiologen hebben ook moleculen beschreven die betrokken zijn bij elektronenoverdracht van chemische reacties, of moleculen die vrije elektronen onschadelijk kunnen maken. Maar het is vrijwel uitgesloten dat de fotonen van gsm-straling een precieze reactie aangaan met deze voor radiogolven aspecifieke moleculen en dat dit de basis zou zijn van een cascade aan specifieke reacties, met een breed scala aan klachten tot gevolg.

Straling Gezondheid

En de hoeveelheid warmte is zeer gering. De gemiddelde magnetron gebruikt achthonderd watt om water te verhitten in een afgesloten ruimte. Bij een mobieltje is het vermogen maximaal slechts 0,25 watt, waarbij de golven niet vlak bij de zender blijven. Het mobieltje geeft hooguit een temperatuurstijging van 0,12 graden (4).

Bij de mens zijn dagelijkse variaties van een hele graad volkomen normaal. Men hoeft zich pas zorgen maken als de temperatuur van de hersenen gedurende langere tijd boven de 41°C ligt. Zolang de wettelijke normen zodanig zijn dat de warmteproductie niet te hoog wordt, is er geen reden voor ongerustheid.

Schadelijke StralingHet zou alleen gevaarlijk worden wanneer het menselijk lichaam ergens een specifieke ontvanger voor golven met gsm-frequenties heeft, die ontregeld wordt door mobiele telefoons, ongeveer zoals het oproepsignaal van een gsm een nabije telefoon kan storen. Mensen hebben wel ontvangers voor lichtgolven (ogen). Die zijn heel nuttig om te kunnen zien.

Navigation

Home

Latest Posts

Oefentherapie Mensendieck

Published Mar 25, 23
7 min read